Вашата оценка

Предварителна информация

I. НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1.     Резервацията представлява заявление на ПЪТУВАЩИЯ, че желае да се запише за определено пътуване, предлагано от ТУРОПЕРАТОРА, и се извършва чрез:
• лично резервиране в офиса на туроператора;

2.     • лично резервиране в офис на туристическите му агенти;

3.     • заявка по телефон или на страницата на туроператора на адрес: www.mondel-travel.com
8. След извършване на резервацията и сключване на договора за туристически пакет, ПЪТУВАЩИЯТ получава екземпляр от подписания между двете страни договор.

4.     9. Преди сключването на договора за туристически пакет:

5.     а. ПЪТУВАЩ е длъжен да декларира в писмен вид, ако услугата ще се ползва от ПЪТУВАЩ с ограничена подвижност, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ е посочил, че пътуването е подходящо за лица с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора.

6.     б. В случай, че ПЪТУВАЩИЯТ има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлагания пакет, по отношение на храна, настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да ги предяви при попълване на договора за пътуване. ТУРОПЕРАТОРЪТ преценява дали може да се съгласи с изпълнението им или не и ако не се постигне съгласие, специалните изисквания на ПЪТУВАЩ не се включват в договора.  

7.     10.а. В договора се включват:

8.     -основен пакет предплатени услуги, които се покриват от цената на пътуването - настаняване, хранене и транспортиране;

9.     - и допълнителни услуги, които се включват по желание на всеки ПЪТУВАЩ, и подлежат на допълнително заплащане, а именно: услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.
б. Ако не е уговорено друго, счита се, че допълнителните услуги следва да се заявят и предплатят от ПЪТУВАЩИЯ най-късно до деня на окончателното плащане.

10.   в. В цената на пътуването не са включени следните разходи: курортна такса, градска такса, цената на входните билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в автобусите или самолетите, тест за изследване на коронавирус (COVID-19) (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/ почивка).

11.   11. Ако не е посочено друго в договора за туристически пакет, се счита, че категорията на заведенията за хранене е равна на тази на местата за настаняване за съответния ден престой.
12. За да обозначи броя хранения за всяка нощувка престой и тяхното разположение във времето, ТУРОПЕРАТОРЪТ използва следните обичайни за хотелиерството и ресторантьорството абревиатури:

12.   a. BB – нощувка с включена закуска
b. HB (полупансион) – нощувка с включени закуска и вечеря
c. FB (пълен пансион) – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря

13.   d. FB plus (пълен пансион +) – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря с вино и вода
e. All - пълен пансион + консумация на напитки ……… и други, в зависимост от мястото за настаняване.
13. ПЪТУВАЩИЯТ има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, след като е отправил до ТУРОПЕРАТОРА предизвестие на траен носител в 7 дни срок преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

14.   14. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.

15.   15. ТУРОПЕРАТОРЪТ информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните разходи по прехвърлянето.

16.   16. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на лицето, което прехвърля договора за туристическия пакет, доказателства за разходите, таксите или за другите допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето на договора за туристически пакет.

II. ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ

1. Обявените цени са в лева.
2. Цените за ранни записвания важат при потвърдено пътуване в сроковете, посочени в съответната оферта.
3. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предоставя отстъпки върху общата цена на пътуването, без допълнителните услуги.

      III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1.     При подписването на договора за туристически пакет ПЪТУВАЩИЯТ заплаща първоначална вноска в размер, посочен в договора. В договора може да бъде предвидено заплащане и на втора вноска.

2.     Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен в срока, определен в договора.

3.     Плащането може да се извърши в брой в офисите на Туроператора или на оторизираните му Туристическите агенти или по банков път на посочени сметки, в лева. При заплащане чрез ПОС терминал от страна на пътуващия/пътуващите, дължимата от него/от тях сума по Договора за туристически пакет се завишава с 1,30 % при плащания над 1000 лв. При плащания до 1000 лв. не се дължи такса.

4.     При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията и сключване на договора.

5.       При спорове относно плащанията, фактът на извършеното плащане се удостоверява с надеждно оформен документ /касов бон или платежно нареждане/.

IV. ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО

1. При пътуване извън България ПЪТУВАЩИЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие с законите на посещаваната страна и на Република България, които да са в срока на валидност за периода на пътуването или съгласно изискванията на посещаваната страна.
2. Необходими документи при задгранични пътувания:
a. Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването.
б. За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим, е възможно пътуване с лична карта.
в. За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си или без двамата родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) или акт на съд детето да напусне страната.
г. Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.
3. В случай, че ПЪТУВАЩИЯТ не представи или представи неправилно попълнена декларация, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи обезщетение на ПЪТУВАЩИЯ за непроведеното пътуване.

4. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да съдейства на ПЪТУВАЩИЯ, като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./.

 

    V. ЗАСТРАХОВКИ

1.     Информация за условията за сключване на договор за доброволна застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на ПЪТУВАЩИЯ , можете да намерите на следния електронен адрес https://lev-ins.com/, предлагана от  ЗК „Лев Инс“ АД с ЕИК 121130788, тел. 02/404 9492 и 0800 153 33, както и на на следния електронен адрес https://lev-ins.com/, предлагана от  АВП П&С С .А., клон България с ЕИК 202091075, тел. +359 2 995 18 43 и ЗД "Евро Инс" АД можете да намерите на следния електронен адрес https://www.euroins.bg/, 1592 София, бул. Христофор Колумб №43, Тел:  02 / 9651 525, Факс: 02 / 4144526, 02/ 9651526, office@euroins.bg

              линкове към общите условия на ЗК „Лев Инс“ АД:

https://shorturl.at/jyAHQ

https://shorturl.at/ijtUY

              линкове към общите условия на ЗД "Евро Инс":

https://shorturl.at/hswNR

2.     ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПЪТУВАЩИЯ възможност за сключване на доброволен договор за застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" при пътувания извън страната преди започване изпълнението на туристическия пакет. Доброволната застраховка се сключва със застрахователна компания ЗК „Лев Инс“ АД и е за срока на пътуването. Застрахователната сума е в размера посочен в настоящия договор и  покрива рисковете съгласно условията на застраховката.

               линкове към общите условия на ЗК „Лев Инс“ АД:

https://shorturl.at/jyAHQ

https://shorturl.at/ijtUY


3.     ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 97 от Закона за туризма с номер на застрахователната полица за сключена задължителна застраховка "Отговорност на туроператор" 03700100004646/ дата на издаване 28.07.2023 г., с валидност от  31.07.2023 г. до 30.07.2024 г./ на ЗД „Евро ИнсАД, адрес: 592 София, бул. Христофор Колумб №43, ЕИК: 121265113, 02 / 9651 525, Факс: 02 / 4144526, 02/ 9651526, застрахователно покритие 350 000 лв.

ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на
ПЪТУВАЩИЯ възможност за сключване на доброволен договор за застраховка "Отмяна на пътуване". Доброволната застраховка се сключва със застрахователна компания ЗД „Евро Инс“ АД и е за срока преди отпътуването. Застрахователната сума е в размера посочен в настоящия договор и  покрива рисковете съгласно условията на застраховката.

                линкове към общите условия на ЗД "Евро Инс":

https://shorturl.at/pNTZ6


VI. ТАКСИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, АНУЛАЦИИ НА ПЪТУВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

 

1.     ПЪТУВАЩИЯТ може да прекрати договора по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, след като заплати такси за прекратяване на договора, конкретно посочени в т.т. 5, 6 и 7 от договора за туристически пакет.

2.     ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.

3.     ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за вреди, причинени на ПЪТУВАЩИЯ вследствие на пълно неизпълнение или на неточно изпълнение на договора, в размер на цената на туристическия пакет.

4.     ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ, включително в случаите, когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на ПЪТУВАЩИЯ, както е предвидено в договора за туристически пакет, и по-специално, като:

a.        осигури полезна информация на ПЪТУВАЩИЯ относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;

b.     окаже съдействие на ПЪТУВАЩИЯ да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.

5.     Когато затруднението на ПЪТУВАЩИЯ е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, ТУРОПЕРАТОРЪТ изисква заплащането на разумна такса от ПЪТУВАЩИЯ за оказаното съдействие.

6.     Таксата по т. 11 не може да надвишава действителните разходи, направени от ТУРОПЕРАТОРА, за оказване на съдействие на ПЪТУВАЩИЯ.

VII. УСЛОВИЯ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ представя в своите оферти и договора с ПЪТУВАЩИЯ настаняване, хранене и транспорт с категории/класове такива, каквито са според категоризацията на страните, в които се намират.
2. Цена за настаняване:
a. Основната цена по всяка оферта е за ПЪТУВАЩ, настанен на редовно легло в двойна стая / ако не е упоменато друго/.
б. Доплащане за единична стая или отстъпка за дете и трето легло могат да се ползват, само ако в съответната оферта има цена за такова настаняване.
в. Третото легло е допълнително, като в повечето хотели е тип разтегателен диван и е подходящо за ползване, най - вече от деца.
3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако:
a. Стая с гледка към морето е частично преградена от дървета или друга растителност;
б. Хотел, описан като разположен на първа линия на брега, е разделен от плажната ивица с алея или улица.

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРОПЕРАТОРА

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на ПЪТУВАЩИЯ изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:

1. набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ПЪТУВАЩИЯ за прекратяването на договора в следните срокове:

а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;

б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;

в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни, или

2. ТУРОПЕРАТОРЪТ е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил ПЪТУВАЩИЯ за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

59. Дължимите суми или плащания се възстановяват на ПЪТУВАЩИЯ без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет.

3. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора, в случай че ПЪТУВАЩИЯТ не заплати първоначалната вноска в срока по т. 20, за което ПЪТУВАЩИЯТ ще бъде уведомен на траен носител.

7. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати/развали договора, като даде подходящ срок за изпълнение, в случай че ПЪТУВАЩИЯТ не заплати остатъка до пълната сума съгласно т. 21, за което ПЪТУВАЩИЯТ ще бъде уведомен на траен носител. Като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да получи таксата по т. 6 от договора за туристически пакет. Същото право да прекрати/развали договора и да получи обезщетение в размер на първоначалната вноска има и ПЪТУВАЩИЯТ, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ не изпълни задължение по договора в срока по т. 21.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ПЪТУВАЩИЯ И ТАКСА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. ПЪТУВАЩИЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

2. Когато ПЪТУВАЩИЯТ прекрати договора по т. 62, той е длъжен да заплати на ТУРОПЕРАТОРА такса за прекратяване на договора, посочена в т.т 5, 6 или 7 от договора за туристически пакет, в зависимост от момента на прекратяването.

3. ПЪТУВАЩИЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.

4. При прекратяване на договора за туристически пакет съгласно т. 64 ПЪТУВАЩИЯТ има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.

 


Удостоверение за регистрация
MS Word документ 394.3KB
2023/2023
Сертификат "Отговорност на Туроператора"
PDF документ 1.28MB
2023/2024
Полица "Застраховка на Туроператора
PDF документ 992.95KBLast Minute

Календар
Блог
Да стягаме куфарите!
17 Януари 2024 г.
ПОЧИВКА В ЮЖНА ИСПАНИЯ на брега на Коста де Алмерия - райски плажовe и удивителни лунни пейзажи, дата 24.09.2024

Очарователни градове, рибарски селища, исторически паметници, райски плажове, планини, пустини и удивителни лунни пейзажи… Надяваме се с това пътуване да откриете тайните, които крие изненадващата провинция Алмерия. С повече от двеста километ...

14 Май 2023 г.
Албания, обиколна програма, 20.05.2023 г. Другите пътища...

Другите пътища!   В случай че искате да усетите как се е пътувало в Римската империя или да стъпите на част от античната артерия VIA EGNATIA, изберете екскурзията до Албания с начална дата 20.05.2023 г. Древният път с обща дължина 1,120 к...

05 Март 2023 г.
Тайландски масаж - хармония между тялото и духа

Любопитно! Истинският цялостен тайландски масаж е едно от най - приятните преживявания, на което можете да се насладите, или пък да изтърпите. За повече от 3000 години, техниката се е развила до божествено съвършенство. Произлязъл от Индия, масажът е и...

Новини
17 Януари 2024 г.
ПОЧИВКА В ЮЖНА ИСПАНИЯ на брега на Коста де Алмерия - райски плажовe и удивителни лунни пейзажи, дата 24.09.2024

Очарователни градове, рибарски селища, исторически паметници, райски плажове, планини, пустини и удивителни лунни пейзажи… Надяваме се с това пътуване да откриете тайните, които крие изненадващата провинция Алмерия. С повече от двеста километ...

„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах